En

Prezentare Actualitati Cercetare Studenti Suport Administrative Legaturi
InvatamantCatedreCatedra de Teologie Ortodoxa:

Prezentare generala:

Scurt istoric:

Invatamantul teologic academic se inscrie in traditia Universitatii de Vest din Timisoara. Pe baza Decretului Lege nr. 660 din 30 decembrie 1944 se aproba infiintarea Universitatii de Vest din Timisoara cu facultatile de Drept, Litere si Filosofie, Stiinte, Medicina umana, Medicina veterinara, Farmacie si Teologie. Datorita imprejurarilor istorice nefavorabile, realizarea proiectului amintit nu a fost posibil. In urma transformarilor produse in societatea romaneasca dupa decembrie 1989, invatamantul teologic romanesc a fost reorganizat, ceea ce a permis aparitia unor noi Facultati de Teologie Ortodoxa, pe langa cele deja existente la Bucuresti si Sibiu. In acest context a luat fiinta Catedra de Teologie Ortodoxa in cadrul Facultatii de Litere si Istorie a Universitatii de Vest din Timisoara, pe baza Protocolului incheiat intre Ministerul Invatamantului, Secretariatul de Stat pentru Culte si Patriarhia Romana, nr. 9870, din 30 mai 1991, si a Conventiei incheiata intre Arhiepiscopia Timisoarei si Rectoratul Universitatii de Vest din Timisoara, nr. 2669, din 25 martie 1993.

In anul universitar 1993-1994 au fost titularizate primele doua cadre didactice ale Catedrei, iar in perioada 1994-2000 au fost acoperite cu personal didactic corespunzator 12 din cele 15 posturi de specialitate din Statul de functiuni al departamentului. In prezent sunt 12 cadre didactice titulare: 1 profesor, 4 conferentiari, 6 lectori si 2 asistenti.

Incepand cu anul universitar 2001-2002, in cadrul departamentului functioneaza sectorul de studii postuniversitare in specializarea licentei, cu durata de 1 an, sub genericul Teologia ecleziastica moderna si contemporana, iar din anul 2006-2006 functioneaza studii masterale de 2 ani cu titlul Istorie si interconfesionalism, director de progam fiind prof. univ. dr. Petru Bona.

Organizare si obiective:

Catedra de Teologie Ortodoxa aplica principiile normative cuprinse in Constitutia Romaniei, Legea Invatamantului, Carta Universitatii de Vest,  Regulamentele Bisericii Ortodoxe Romane. Departamentul de Teologie Ortodoxa are regim juridic nonprofit.

In cadrul Departamentului de Teologie Ortodoxa functioneaza 2 sectii:

a) Teologie pastorala;

b) Teologie didactica;

Durata de scolarizare este de 3 ani.

ADMITEREA 2007

16-24 iulie 2007 depunerea dosarelor (inscriere)

25 iulie 2007 – teste eliminatorii

28 iulie 2007 afisarea rezultatelor finale

 I. TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Durata: 3 ani – zi

Locuri zi: 20 fără taxă

Metodologia de admitere:

Teste eliminatorii:

 • interviu psihologic şi duhovnicesc

 • aptitudini muzicale pentru absolvenţii de liceu

-Media de la bacalaureat – pondere 100% sau

-Media de la Certificatul de competenţe profesionale (absolvenţi Seminar Teologic)  – pondere 100%

 II.TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ 

 Durata: 3 ani – zi

Locuri zi:  20 fără taxă, 20 cu taxă

Metodologia de admitere:

Teste eliminatorii:

 • interviu psihologic şi duhovnicesc

 • aptitudini muzicale pentru absolvenţii de lice

Media de la bacalaureat – pondere 100%

Media de la Certificatul de competenţe profesionale (absolvenţi Seminar Teologic)  – pondere 100%

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte, care vor fi depuse într-un dosar plic:

 •  scrisoare de intenţie (se va motiva opţiunea teologică – două pagini);

 • cerere de înscriere;

 • trei fotografii tip buletin de identitate

 • copie dupa buletin

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;

 • pentru absolvenţii de seminarii teologice: Certificatul de competenţe profesionale

 • certificat de naştere (copie legalizată);

 • adeverinţă medicală tip (rezultate sange - RBW, plamani - MRF si psihiatric);

 • pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist

 • diploma de licenţă sau diploma  echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii unei facultăţi, în original şi foaia matricolă în copie;

 • certificatul de botez;

 • recomandare de la preotul paroh;

 • binecuvântarea arhiereului (de care apartine);

MASTERAT

Istorie şi interconfesionalism

Director – prof.univ.dr Petru BONA

Durata: 2 ani

Locuri: 10 fara taxa, 20 cu taxă

Forma de admitere:

 • interviu

 • media examenului de licenţă şi media celor 4 ani de studiu.

Incepand cu anul universitar 1996-1997, Catedra de Teologie Ortodoxa al Facultatii de Litere si Istorie  aplica sistemul de credite transferabile.

Misiunea catedrei este didactica si de cercetare stiintifica, si are ca obiectiv formarea viitorilor preoti ai Bisericii Ortodoxe Romane si a profesorilor de religie, cu formatie teologica si umanista, cu scopul afirmarii valorilor spiritualitatii ortodoxe si culturii romanesti in plan interconfesional si intercultural.

Catedra de Teologie Ortodoxa detine baza materiala si logistica necesara pentru desfasurarea in conditii optime a procesului formativ si educativ: capela pentru aplicatii liturgice, laborator multimedia (12 calculatoare), retroproiector, diaproiector, orga electronica, sisteme video si audio.

Catedra de Teologie Ortodoxa utilizeaza localul din Calea Bogdanestilor, nr.32 A, care este proprietatea  Universitatii de Vest din Timisoara si care are o dubla functionalitate: didactica si de cazare.

Pentru informatii suplimentare:
Secretar dep. Gruber Eva
egruber@litere.uvt.ro

 

   
   
Contact    Mesaje    Intrebari frecvente    Cuprins    Cautare
Acasa
 

   
   

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro