En

Prezentare Actualitati Cercetare Studenti Suport Administrative Legaturi
Invatamant Studii postuniversitare Masterat:  

Titlu: Lingvistica si didactica (Linguistique et didactique)
Specializare: Limba Franceza
Durata: 2 ani
Diploma: Diploma de Masterat

1. Definirea specializarii

Specializarea: Lingvistica si didactica a limbii franceze ca limba straina (Linguistique et didactique du FLE) este domeniul de cercetare destinat insusirii de catre absolventii Facultatii de Litere (sectiile de limbi moderne) a celor mai actuale tipuri de abordare didactica a limbii franceze din perspectiva unor teorii lingvistice si pragmatice recente.

2. Cadrul juridic de functionare al specializarii

Masteratul este organizat de catre Catedra de Limbi Romanice a Facultatii de Litere si Istorie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, potrivit Legii Invatamantului nr. 84/1995 si Ordonantei de urgenta Nr. 143 din 21 sept. 2000 a Ministerului Educatiei si Cercetarii.

3. Informatii privind autoevaluarea:

 • Componenta comisiei de evaluare:

 • Prof.univ.dr.Ileana Oancea - decanul Facultatii de Litere si Istorie;

 • Prof. univ. dr.Maria Tenchea- prodecan;

 • Prof. univ.dr. Ileana Oancea - directorul specializarii;

 • Conf.univ.dr. Aurelia Turcu - director adjunct al specializarii.

 • Autoevaluarea specializarii: Linguistique et Didactiqe du FLE s-a efectuat in perioada 5-10 aprilie 2002. In urma procesului de autoevaluare s-a constatat ca tematica propusa este apreciata de catre cursanti, oferindu-le prilejul adancirii cunostintelor teoretice si practice dobandite in perioada studiilor.

 • Specializarea: Linguistique et Didactique du FLE cu durata studiilor de trei semestre, functioneaza incepand cu anul universitar 2001-2002, cu un numar de 11 cursanti (din care 4 cu taxa)

 • Directorul de studii al specializarii este prof. univ. dr. Ileana Oancea, cadru didactic cu o buna si indelungata experienta stiintifica si didactica in domeniul lingvisticii generale, al lingvisticii romanice si al stilisticii, fiind si conducator de doctorate in domeniile amintite.

4. Misiunea, obiectivele si specificul specializarii

 • Misiunea specializarii Linguistique et Didactique du FLE este de perfectionare didactica a cursantilor conform exigentelor nationale si internationale in domeniu.

 • Obiectivele urmarite reflecta misiunea enuntata.

 • In plan didactic, obiectivele urmarite sunt urmatoarele:

 • insusirea diferitelor tipuri de abordare didactica a francezei ca limba moderna;

 • insusirea si aprofundarea tehnicilor actuale de predare a limbii franceze in contextul cerintelo reformei din invatamant.

 • In plan stiintific, obiectivele urmarite sunt urmatoarele:

 • aprofundarea teoriilor lingvistice si metodice care stau la baza noilor tipuri de abordare didactica;

 • aprofundarea cunostintelor teoretice de lingvistica textuala si de pragmatica a discursului in vederea finalizarii studiilor de masterat prin redactarea dizertatiilor.

 • Specificul specializarii se desprinde cu claritate din definirea indicata la A.1.:Lingvistica si didactica a limbii franceze ca limba straina.

5. Sistemul de Invatamant

Organizarea invatamantului si structura personalului didactic.

Procesul de invatamant se desfasoara cu participarea cadrelor didactice ale Catedrei de limbi romanice, dupa cum urmeaza:

 • Prof. dr. Ileana Oancea

 • Prof. dr. Margareta Gyurcsik

 • Prof. dr. Maria Tenchea

 • Conf. dr. Aurelia Turcu

 • Conf. dr. Adela Mira Tanase

 • Conf. dr. Eugenia Arjoca Ieremia

 • Lect. dr. Eugenia Tanase

 • Lect. drd. Ilie Minescu

 • Lect. drd. Andreea Gheorghiu

Admiterea si calendarul admiterii:

Admiterea se face pe baza unei probe scrise conform tematicii si bibliografiei anuntate si a mediei generale (licenta si cei 4 ani de studii). Media de admitere la locurile fara taxa se stabileste in ordine descrescatoare, iar media de admitere pentru locurile cu taxa reflecta ordinea descrescatoare a mediilor, dupa ocuparea locurilor fara taxa.

 • Admiterea are loc in 27 iulie. Inscrierile se fac in perioada 15-22 iulie.

 • Numarul de locuri: 10 fara taxa, 5 cu taxa.

Tematica concursului „Lingvistica si didactica”:

 • Teoria enuntarii: marcile formale ale enuntarii (din clasa pronumelor, a categoriilor verbale de timp si de mod, modalizarea, marcile formale din clasa adverbelor). Interpretarea lor semantica si distributia contextuala.

 • Tema actelor de limbaj si aplicatiile acestora in didactica FLE.

 • Didactica traditionala si didactica functionala- perspectiva comparativa.

 • Teorii lingvistice de referinta din evolutia metodologica a predarii si invatarii limbii franceze.

Bibliografia concursului:

 1. Arjoca Ieremia, Eugenia, 1982, La dimension pragmatique de la langue et l’acquisition du français- langue étrangère, in vol. Metodica, limba si literatura franceza, TUT, Timisoara.

 2. Benveniste, Emile,  Problèmes de linguistique générale, tome I,1966 ; tome II,  1974 , Gallimard, Paris.

 3. Maingueneau, Dominique, L’énonciation en linguistique française, 1991, Hachette Superieur, Paris.

 4. Moeschler, Jaques, Reboul, Anne, Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, Ed. du Seuil, 1994, Paris.

 5. Cristea, T., Linguistique et techniques d’enseignement, Bucuresti, 1984.

 6. Puren, C., Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, CLE International, 1988.

 7. Boyer et alii, Nouvelle introduction à la didactique du FLE, CLE International, 1990.

 8. Galisson, R., Du structuralisme au fonctionalisme, CLE International, 1980.

Planul de invatamant cuprinde urmatoarele discipline:

 • Pragmatica discursului

 • Pragmatica discursului literar

 • Lingvistica si didactica

 • Antropologie si didactica

 • Antropologie culturala si civilizatie franceza

 • Comunicare scrisa si orala

 • Contrastivitate si traducere

 • Sistem si inovatie lingvistica

 • Hermeneutica discursului literar

 • Limba franceza cu obiective specifice

Pentru cele trei semestre se asigura ore de indrumare, documentare si cercetare.

Structura planului de invatamant 2002-2003 :

Nr. crt.

Disciplina

Semestrul I

Semestrul II

Semestrul III

C

S

Ev

Cr

C

S

Ev

Cr

C

S

Ev

Cr

1

Pragmatica discursului

1

1

E

7

2

1

E

8

1

1

C

6

2

Lingvistica si didactica

2

1

E

8

2

1

E

8

_

_

_

_

3

Antropologie si didactica

_

_

_

_

_

_

_

_

1

2

E

8

4

Comunicare scrisa si orala

1

1

C

5

2

1

E

7

_

_

_

_

5

Contrastivitate si traducere

1

1

C

5

_

_

_

_

_

_

_

_

6

Sistem si inovatie lingvistica

_

_

_

_

_

_

_

_

2

1

E

6

7

Hermeneutica discursului literar

2

1

E

5

_

_

_

_

_

_

_

_

8

Limba franceza cu obiective specifice

_

_

_

_

_

_

_

_

2

2

E

10

9

Antropologie culturala si civilizatie franceza

_

_

_

_

1

2

C

7

_

_

_

_

10

Total

7

5

 

30

7

5

30

 

6

6

 

30

12

 12

12

Sem. I : 14 saptamani-12 ore/ saptamana= 168 ore

Sem II: 14 saptamani- 12 ore/ saptamana= 168 ore

Sem III: 12 saptamani- 12 ore/ saptamana= 144 ore

Sesiuni de examene :

            Sem. I-III 4 saptamani

Vacante:

Vacanta de iarna : 2 saptamani

1 saptamana dupa sesiunea de iarna

3 zile libere pentru sarbatorile de Pasti

Vacanta de vara : 10 saptamani

Disertatie:

Comunicarea tematicii pentru disertatie : sem. II

Elaborarea dizertatiei (aprox. 100 pagini) sem. II si III

6. Resurse materiale si infrastructura

Activitatile specializarii Lingvistica si didactica se desfasoara la Universitatea de Vest din Timisoara, dispunand de logistica necesara cercetarii stiintifice in domeniile mentionate mai sus. Infomatia stiintifica si documentarea sunt asigurate de fondul de carte al Bibliotecii Centrale Universitare, de Biblioteca Lectoratului Francez si a Centrului Cultural Francez. Informatia, documentarea si formarea didactica a cursantilor mai sunt asigurate de laboratoarele informatice (laboratorul VIFAX si de terminotica-terminologie) si de fondul multi-media al Centrului Cultural Francez.

7. Programe analitice

1. Masterat : Lingvistica si didactica (linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Hermeneutica textului literar

Anul I semestrul I 2 ore de curs 1 ora de seminar saptamanal

Titular : prof. univ. dr. Ileana OANCEA

Programa analitica

Obiective:

Cursul isi propune sa familiarizeze studentii cu principiile exegezei literare din perspectiva disciplinelor cu baza lingvistica (stilistica, poetica, semiotica). Analiza pe mari poeti romani in special, dar cu o proiectare pe marile experiente poetice europene are ca scop familiarizarea absolventilor filologi cu analiza textuala care se practica in predarea literaturii in invatamantul preuniversitar.

Planul tematic - in sinteza:

*Mari curente in analiza textului literar. Principii hermeneutice in:

 • semiotica

 • stilistica

 • poetica

 • analiza imaginarului.

*Evolutia limbajului poetic in functie de paradigmele evolutiei literaturii: clasic, modern, postmodern.

Activitatea aplicativa se realizeaza pe texte literare semnificative pentru etapele investigate; studentii vor efectua ei insisi, avand modele de analiza, interpretari din diverse perspective ale textului literar (lirica pasoptista, Eminescu, Arghezi, Blaga, Nichita Stanescu etc.)

Sistemul de evaluare - examen.

Bibliografie selectiva:

 1. COTEANU, I, Stilistica functionala a limbii romane, Ed Academiei, vol. I 1973, vol. II 1985.

 2. GUIRAUD, Pierre, La stylistique, PUF, 1972.

 3. MUNTEANU, Stefan, Stil si expresivitate poetica, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1972.

 4. OANCEA, Ileana, Istoria stilisticii romanesti, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1988.

 5. OANCEA, Ileana, Poezie si semioza, Timisoara, Editura Marineasa, 1999.

 6. OANCEA, Ileana, Romanitate si istorie, Editura de Vest, 1993.

 7. OANCEA, Ileana, Semiostilica, Timisoara, Editura Excelsior, 1998.

 8. PETRESCU, Ioana, Eminescu si mutatiile romanesti, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989.

 9. VIANU, Tudor, Studii de stilistica, EDP, 1968.

2. Masterat : Lingvistica si didactica (linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Pragmatica discursului literar

Anul II semestrul I 1 ora de curs saptamanal, semestrul II 1 ora seminar saptamanal

Titular : prof. univ. dr. Margareta GYURCSIK

Programa analitica

Obiective

Dezvoltarea competentei textuale (domeniu literar); insusirea tehnicilor de abordare didactica a textului literar

Tematica

 1. Prezentarea problematicii cursului si a obiectivelor sale: Pragmatica discursului literar – aspecte teoretice, modele de analiza, implicatii didactice. Stadiul actual al cercetarii in domeniu.

 2. Textul literar din perspectiva pragmatica:

  1. Textul literar ca ocurenta comunicativa. Specificul comunicarii literare din perspectiva teoriilor actuale.

  2. Textul literar ca perspectiva semnificanta – loc de intalnire al subiectului si al limbii.

  3. Literaritate si functionalitate.

 3. Lectorul si actul de lectura: tipurile de lector si functiile lectorului. Lectorul real – lectorul virtual. Actul de lectura (perceptie, comprehensiune, evaluare) ca descifrare a codurilor textului.

 4. Comprehensiunea:

  1. Practici si tipuri de lectura: liniara, receptiva, literara;

  2. Performarea. Modele analitice de lectura.

  3. Perceptia. Mecanisme perceptive de lectura.

 5. Interpretarea:

  1. Modelul hermeneutic. Tipuri de lectura.

  2. Hermeneutica literara a lui Paul Ricoeur

Evaluarea

Colocviu. Evaluarea se face pe baza unei lucrari ce va cuprinde un model de analiza a unui text literar, cu precizarea obiectivelor didactice.

Bibliografie

 1. J.-C. Coquet, L’Ecole de Paris, Hachette, 1982

 2. J. Courtès, Analyse sémiotique du discours, Hachette, 1991

 3. D. Maingueneau, Nouvelles tendances en analyse du discours, Hachette, 1987

 4. F. Rastier, Sens et textualite, Hachette, 1989

 5. P. Ricoeur, Du texte à l’action. Essai herméneutique, II, Seuil, 1986

 6. P. Ricoeur, Temps et récit. La configuration dans le récit de fiction, Seuil, 1984

 7. XXX, L’Enseignement de la littérature, sous la rédaction de S. Doubrovsky et T. Todorov, Seuil, 1971

3. Masterat : Lingvistica si didactica (linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Contrastivitate si traducere

Anul I semestrul I 1 ora de curs saptamanal, semestrul I 1 ora seminar saptamanal

Titular : prof. univ. dr. Maria TENCHEA

Programa analitica

Tematica cursului

 1. L’analyse contrastive

 2. Les fautes interférentielles. Thérapeutique des fautes interférentielles.

 3. Contrastivité et traduction

 4. Traduction et traductologie

 5. Types d’activités traduisantes. Traduction et interprétation

 6. Traduction et paraphrase

 7. Les unités de traduction

 8. Procédés traductionnels directs et indirects

 9. Traduction littéraire et traduction spécialisée

 10. Traduction et informatique

Evaluare

Colocviu. Aprecierea finala va include si rezultatele verificarilor pe parcurs

Bibliografie

 1. V. Agrigoroaiei, P. Gherasim, Catégories grammaticales et contrastivité, Iasi, 1995

 2. T. Cristea, Eleménts de grammaire contrastive, Bucuresti, 1977

 3. T. Cristea, Linguistique et techniques d’enseignement, Bucuresti, 1984

 4. M. Tenchea, Etudes contrastives, Timisoara, 1999

 5. M. Ballard, Le commentaire de traduction anglaise, Paris, 1992

 6. A. Bantas, E. Croitoru, Didactica traducerii, Bucuresti, 1998

 7. R. Bell, Teoria si practica traducerii, Iasi, 2000

4. Masterat : Lingvistica si didactica (linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Lingvistica si didactica

Anul I Semestrul I 2 ore de curs saptamanal si 1 ora seminar saptamanal; Semestrul II 2 ore de curs saptamanal si 1 ora seminar saptamanal

Titular : conf. univ. dr. Aurelia TURCU

Programa analitica

Obiective

 1. Adancirea problematicii didacticii actuale din perspective teoriilor lingvistice in vederea consolidarii competentei didactice a viitorilor profesori

 2. Familiarizarea studentilor cu tehnicile de analiza a materialelor didactice (spoturi, materiale, metode) in contextul necesitatilor actuale de elaborare a noilor strategii si materiale

Tematica

 1. Analiza contrastiva

  1. Obiectivul si metodologia

  2. Analiza contrastiva si teoria traducerii

  3. Analiza contrastiva si analiza erorilor

 2. Pragmatica

  1. Rolul pragmaticii in predarea si invatarea limbii franceze ca limba straina

  2. Tipologia si realizarile lingvistice ale actelor ilocutionare

  3. Actele de limbaj in didactica limbii franceze

 3. Gramatica textului

  1. Coerenta si coeziune textuala

  2. Tipologia textului

  3. Tehnici de analiza a textului

 4. Argumentarea si discursul argumentativ

 5. Limba si civilizatie franceza

  1. Problematica tipologiei culturale in didactica actuala

  2. Insusirea competentei culturale in invatarea limbii franceze

 6. Competenta comunicativa in predarea si invatarea limbii franceze

  1. Competenta si performanta comunicativa

  2. Situatia de comunicare si dobandirea competentei comunicative

  3. Tipologia tehnicilor comunicative

Evaluare: examen

Bibliografie

 1. H. Besse, R. Galisson, Polémique en didactique, Paris, 1980

 2. P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Paris, 1982

 3. H. Boyer, Nouvelle introduction à la didactique du français langué étrangère, Paris, 1990

 4. H. Boyer, Eléments de sociolinguistique, Paris, 1990

 5. T. Cristea, Eléments de grammaire contrastive, Bucuresti, 1977

 6. G. Dalgalian, Pour un nouvel enseignement des langues, Paris, 1981

5. Masterat : Lingvistica si didactica (Linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Eléments pour une analyse pragmatique du discours

Anul I Semestrul I 2 ore de curs saptamanal si 1 ora seminar saptamanal; Semestrul II 2 ore de curs saptamanal si 1 ora seminar saptamanal

Titular : conf. univ. dr. Eugenia ARJOCA IEREMIA

Programa analitica

Obiective

 1. Identificarea si recunoasterea diferitelor tipuri de discurs

 2. Analiza elementelor caracteristice de natura pragmalingvistica

 3. Cunoasterea si elaborarea gramaticii textuale

 4. Producerea tipurilor de texte

 5. Folosirea in didactica FLE a diferitelor tipuri de texte

Tematica

 1. La pragmatique aujourd’hui: énoncé/énonciation; les actes de langage; presupposes et sous-entendus; modalisation et modalites

 2. Le niveau transphrastique: du mot au texte

 3. L’analyse du discours: cohérence et cohésion du texte et du discours

 4. Les connecteurs discursifs

 5. Les types de discours et leurs caractéristiques linguistiques et pragmatiques

Evaluare

Examen. Aprecierea finala va include si rezultatele verificarilor pe parcurs

Bibliografie

 1. J.-M. Adam, Eléments de linguistique textuelle, Paris, 1990

 2. J.-C. Anscombe, L’Argumentation dans la langue, Bruxelles, 1983

 3. E. Arjoca Ieremia, Incercare de aplicare pedagogica a teoriei actelor de limbaj in predarea limbii franceze, TUT, Timisoara, 1982

 4. E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966

 5. J. Cervoni, L’Enonciation, Paris, 1987

 6. D. Maingueneau, L’énonciation en linguistique française, Paris, 1991

6. Masterat : Lingvistica si didactica (Linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Français sur objectifs spécifiques

Anul II Semestrul I 2 ore de curs saptamanal si 2 ore seminar saptamanal

Titular : lector univ. dr. Ilie MINESCU

Programa analitica

Obiective

 1. L’initiation à l’enseignement du français d’un domaine (français des affaires, français technique, français du tourisme).

 2. Construire un module en selectionnant différents documents authentiques et adapter son enseignement à des publics différents.

Tematica

 1. Français sur objectifs specifiques

 2. Analyse des contenus

 3. Prophile des apprenants

 4. Besoins langagiers et objectifs d’apprentissage

 5. Typologies professionnelles et types de discours

 6. Opérations discursives spécifiques

 7. Réalisation linguistique et marqueurs spécifiques

 8. Le discours didactique

 9. Analyse du discours didactique

Evaluare

  1. un compte rendu de lecture

  2. un dossier thématique

Bibliografie

 1. R. Richterich, Besoins langagiers et objectifs d’apprentissage, Paris, 1985

 2. D. Lehmann, Objectifs spécifiques en langue étrangère, Paris, 1993

 3. P. Miclau, Les langues de spécialité, Bucuresti, 1982

 4. J. Peytard, S. Moirand, Discours et enseignement du français, Paris, 1992

 5. J. P. Bronkart, Le fonctionnement du discours, Paris, 1985

 6. J. M. Hilhert, Le discours du spécialiste, LFM, 217, 1998

7. Masterat : Lingvistica si didactica (Linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Système et innovation linguistique en français

Anul II Semestrul III 2 ore de curs saptamanal si 1 ora seminar saptamanal

Titular : lector univ. dr. Eugenia TANASE

Programa analitica

Obiective

Combinant les visées synchronique et diachronique, ce cours a pour but de faire comprendre les mécanismes responsables de l’évolution du français, d’illustrer son dynamisme actuel, de rendre compte des facteurs du changement et des causes (socio-culturelles et linguistiques) régissant les transformations des systèmes phonologique, lexico-sémantique et morpho-syntaxique, ainsi que de leur interdépendance.

Tematica

I. Langue et langage. Système et norme.

 • Description et évolution d’une langue. Synchronie et dynamique du langage. Economie et expressivité.

 • Principes du changement dans la langue.

II. Modifications de l’inventaire sonore (phonétique). Causes, intégration.

III. Innovation, évolution et emprunt au niveau du lexique.

 • Evolution du vocabulaire de base.

 • Intégration, adaptation des mots nouveaux au système linguistique.

 • L’expressivité : intensité, mise en relief. Locution.

 • Changement du sens des mots. Causes internes / causes externes.

IV. Modifications dans le systéme grammatical. La relation phonologie-lexique-grammaire. Réalisation des oppositions phonologiques et l’évolution des formes grammaticales.

 • Modifications dans l’expression des indices grammaticaux. Réduction analogique des formes irrégulières.

 • Evolution sociale et modification des moyens grammaticaux de marquer l’expression du genre.

 • Affaiblissement et disparition des formes grammaticales. Formes verbales vivantes. Emploi des modes. Evolution du système temporel (passé simple - passé composé, imparfait).

 • La contagion grammaticale.

V. Morphologie et syntaxe. Dynamique du système syntaxique et sa relation avec les niveaux de langue.

Evaluare

Les participants au module Système et innovation linguistique… participeront également aux débats organisés en séminaire. En fin d’activité, ils seront tenus de présenter un dossier de recherche rédigé autour de l’un des thèmes proposés à cet effet.

Bibliografie

 1. BONNARD, H., Synopsis de phonétique historique, Paris, SEDES, 3e Ed. 1982.

 2. BRUNOT, F., Histoire de la langue française des origines à nos jours, 13 vol., Paris, Armand Collin, 1966 (1906).

 3. CHAURAND, J., Introduction à l’histoire du vocabulaire français, Paris, Bordas, 1977.

 4. FOUCHE, P., Phonétique historique du français, Paris, Klincksieck, 1952, 1961.

 5. FREI, H., La Grammaire des fautes, Genève, 1929 (Slatkine Reprints, 1971)

 6. GUEUNIER, N., GENOUVRIER, E., KHOMSI, A., Le Français devant la norme. Contribution à une étude de la norme du français parlé, Paris, Champion, 1978.

 7. HAUDRICOURT, A.G., JUILLAND, A.G., Essai pour une histoire structurale du phonétisme français, Paris, 1949.

 8. LEFEBVRE, Cl., (dir.), La Syntaxe comparée du français standard et populaire : approches formelle et fonctionnelle, 2 tomes, Gouvernement du Quebec, Office de la langue française, 1982.

8. Masterat : Lingvistica si didactica (linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Comunicare scrisa – comunicare orala

Anul I, semestrul I, 2 ore de curs saptamanal si 1 ora seminar saptamanal; semestrul II, 2 ore curs si 1 ora seminar saptamanal

Titular : conf. univ. dr. Adela-Maria TANASE

Programa analitica

Obiective

— Présenter des informations d'actualité concernant la communication et ses moyens de réalisation. (La communication linguistique et la communication non linguistique).

— Analyse de la communication écrite et de la communication orale, et plus spécialement les traits specifiques au français.

— Etude des possibilités de réalisation des principales oppositions linguistiques au niveau phonétique et grammatical dans les deux registres du français.

Tematica

– Notions générales concernant la communication. Types de communication.

– Communication écrite – communication orale.

– Le français et les rapports complexes entre le français écrit et le français oral.

– Le rapport entre l'écrit et la prononciation ; aspects historiques de la question.

– La relation phonème – graphème en français actuel ; les groupes phonématiques.

– Le mot phonétique, lexical, grammatical.

– La structure graphique et prosodique de l'énoncé (le rapport intonation – signes de ponctuation)

– Les marques grammaticales et leur réalisation dans le français écrit et dans le français oral :

 • Expression du genre dans les deux codes

 • Réalisation de l'opposition du nombre

 • Le mode et le temps en français écrit et en français oral.

 • L'accord et sa réalisation dans les deux codes du français

 • Langue orale, langue parlée. Caractéristiques du français parlé.

Evaluare : examen

Bibliografie
 1. BATESON, G., RUESCH, Communication et société, Ed. Seuil, Paris, 1988.

 2. BENVENISTE, Claire-Blanche, Le Français parlé (études grammaticales), Paris, Editions CNRS, 1990

 3. CALLAMAND, Monique, Grammaire vivante du français, Paris, Larousse, 1987

 4. CARTON, F., Introduction à la phonétique du français, Paris, Bordas, 1974

 5. DUBOIS, Jean, Grammaire structurale du français, Paris, Larousse, (I. Nom et pronom, 1965 ; II Le Verbe, 1967)

 6. DUBOIS, Jean et al., Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse, 1994

 7. DUBOIS, Jean, LAGANE, René, La Nouvelle grammaire du français, Paris, Larousse, 1993

 8. ESCAPIT, P., L’Écrit et la Communication, Paris, PUF, 1989

 9. GEY, Michel, Didactique de l’orthographe française, Paris, Nathan, 1987

9. Masterat : Lingvistica si didactica (linguistique et didactique)

Anul universitar : 2002/2003

Disciplina : Antropologie culturala si civilizatie franceza

Anul I Semestrul II 1 ora de curs saptamanal si 2 ore seminar saptamanal

Titular : lector univ. dr. Andreea GHEORGHIU

Programa analitica

Obiective

• fournir les outils d’une approche interdisciplinaire des faits socio-culturels de la France contemporaine.

• éveiller l’intérêt des étudiants pour l’actualité culturelle, sociale et politique de la France et de l’espace francophone.

• favoriser le partage des connaissances préalables (le groupe comprend des étudiants ayant comme première spécialisation: le roumain, l’anglais, l’allemand, les langues slaves, ou bien le journalisme, l’histoire, la théologie, la géographie).

• contribuer au perfectionnement des étudiants dans les techniques d’expression orale/écrite.

Tematica (à préciser en fonction des demandes des étudiants):

Notions

• Définitions de la culture et de la civilisation • Stéréotypes culturels • Représentations culturelles • Ethnocentrisme • Frontières culturelles • Communication interculturelle.

Aspects de la France contemporaine

• Stéréotypes culturels: la France et les Français vus par les autres. Les étrangers vus par des Français.

• Heurs et malheurs des emblèmes nationaux (emblèmes - ex. le coq gaulois; bleu-blanc-rouge; devises; syntagmes - ex. “la fille ainée de l’Eglise”; personnages mythisés - ex. Jeanne d’Arc, Napoléon, Pétain, de Gaulle, etc.).

• Mémoire et commémorations. Fêtes.

• Diversité régionale. Le centre et la marge. La capitale. Le territoire et le terroir. Peut-on parler d’un revivalisme régional?

• Diversité ethnique. Immigration. Nationalisme(s).

• Vie politique (protagonistes, partis et doctrines; mythologie politique; analyse du discours politique).

• La France et l’Europe.

• Sociologie des valeurs.

• Médias: analyse des discours des médias et de la publicité.

• La France “au quotidien”. Us et coutumes alimentaires. Nouvelles modes, nouvelles frayeurs (ex.: crise de l’emploi, évolution de la famille, la violence urbaine, l’intégration des immigrés, le sida, l’éthique médicale, les grandes affaires politiques, etc.).

Francophonie

• Recherche de l’unité dans la diversité? • Racines historiques • Aspects institutionnels • Pays francophones européens et extra-européens (données générales; analyse d’un fait d’actualité).

Evaluare: examen oral.

Bibliografie

 1. Ariès, Philippe; Duby, Georges (coord.) (1982) Histoire de la vie privée, 5 vol. Paris: Seuil.

 2. Barthes, Roland (1984) Mythologies. Paris: Seuil.

 3. Braudel, Fernand (1990) L’Identité de la France, 3 vol. Paris: Flammarion

 4. Bruckner, Pascal (2000) L’euphorie perpétuelle. Essai sur le devoir de bonheur. Paris: Grasset.

 5. Chevallier, Jean-Jacques; Conac, Gérard (1991) Histoire des institutions et des régimes politiques en France de 1798 à nos jours. Paris: Dalloz.

 6. Elias, Norbert (1973) La civilisation des moeurs. Paris: Calmann-Lévy.

 7. Girardet, Raoul (1990) Mythes et mythologies politiques. Paris: Seuil.

 8. Kepel, Gilles (1987) Les banlieues de l’Islam. Naissance d’une religion en France. Paris: Seuil.

 9. Lacoste, Yves (dir.) (1995) Dictionnaire de géopolitique. Paris: Flammarion.

 10. Mermet, Gérard (1998) Francoscopie 1995 (Qui sont les Français. Faits. Analyses. Tendances. Comparaisons. 10.000 chiffres). Paris: Larousse.

 11. Nora, Pierre (dir.) (1984) Les Lieux de mémoire, 4 vol. Paris: Gallimard.

 12. Pastoureau, Michel (1998) Les emblèmes de la France. Paris: Bonneton.

 13. Wolton, Dominique (1990) Éloge du grand public. Une théorie de la télévision. Paris: Flammarion.

 

 

   
   
Contact    Mesaje    Intrebari frecvente    Cuprins    Cautare
Acasa
 

   
   

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro